Adresa: Náplavní 5, Praha 2

Rezervace: 224 917 136

Zelený čtvrtek U Matějíčků

Od U Matějíčků

Na Zelený čtvrtek vám načepujeme Zelené pivo! Přijďte ochutnat!

Zelený čtvrtek patří k důležitým dnům předvelikonočního pašijového týdne. Tento den byl ve znamení modliteb, ale také celé řady lidových pověr, které měly zajistit hlavně pevné zdraví a dostatek peněz.

Proč Zelený čtvrtek?
Tento název je odvozen od zeleného mešního roucha, které se používalo v kostelích, nebo od pověry, že se musí jíst pouze zelená strava. Podle dalšího výkladu vznikl výraz Zelený čtvrtek přesmyčkou z původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek, greinen znamená plakat) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek).

Zelený čtvrtek je dnem připomenutí si poslední večeře Páně, odpuštění a očisty. Navečer utichnou všechny zvony a rozezní se až večer na Bílou sobotu. Pokud chcete mít jistotu peněz, neměli byste se s nikým v tento den hádat a také si peníze půjčovat. Když to dodržíte, najdou si k vám peníze cestu sami.